DANE DO PŁATNOŚCI PRZELEWEM BANKOWYMTytuł przelewu: [imię i nazwisko kupującego]                                               

Nazwa odbiorcy: TRADA Anna Rytel                                               

Adres odbiorcy: 25-655 Kielce, ul. 1 Maja 191                                               

Numer konta: 98 1140 2004 0000 3802 7996 6688                                          

Nazwa banku: mBank S.A.                                                                            

Adres banku: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 728               

                                    

                                                                                                                  

BANK TRANSFER PAYMENT DETAILSTransfer title: [buyer's name and surname]

Recipient's details: TRADA Anna Rytel

Recipient's address: 25-655 Kielce, ul. 1 Maja 191

Account number for payment in [zloty]: 98 1140 2004 0000 3802 7996 6688  

Bank name: mBank S.A.   

Bank address: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 728

 

For payments in euro, please contact us first: sklep@plytykuchenne.pl